W dniu 14 listopada odbędę się zebrania rodziców z wychowawcami klas. 

W związku z w/w sytuacją lekcje od drugiej godziny lekcyjnej zostają skrócone:

2. 905 - 940

3. 945 - 1015

4. 1020 - 1050

5. 1055 - 1125

6. 1130 - 1200

7. 1215 - 1245

8. 1250 - 1320

WYKAZ KLAS

Godzina 1700 klasy: 1ag, 1bg, 1cg, 1bp, 1cp, 2bm, 2 de, 3a, 3b, 3d, 3em, i wszystkie klasy Szkoły Branżowe

Godzina 1800 klasy 4a, 4b, 4em, 4d, 1ap, 2a

Numery sal będą wywieszone przy wejściu do szkoły.

Możliwy będzie kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.