W dniu 09 STYCZNIA 2020r odbędę się zebrania rodziców z wychowawcami klas. 

 

WYKAZ KLAS

Godzina 1700 klasy: 1ag, 1bg, 1cg, 1bp, 1cp, 2bm, 2de, 3a, 3b, 3d, 3em, i wszystkie klasy Szkoły Branżowe

Godzina 1800 klasy 1ap, 2a, 4a, 4b, 4em, 4d

Numery sal będą również wywieszone przy wejściu do szkoły.

Możliwy będzie kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.