RODZICU / OPIEKUNIE !!!

Dyrektor ZSS w Łodzi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 po. 1078), na mocy udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi pełnomocnictwa zawarł porozumienie z Zakładem Opieki Zdrowotnej PROTMED M Sorbian Spółka Jawna, 91-334 Łódź ul. Bolesława łimanowskiego 117/1 o wykonanie świadczenia ogólnostomatologicznego uczniów do 18 roku życia i profilaktycznego świadczenia stomatologicznego do 19 roku życia.

Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza.

W przypadku braku zgody na świadczenie zdrowotne przez Zakład Opieki Zdrowotnej PROTMED należy złożyć stosowne oświadczenie wyrażone na piśmie u świadczeniodawcy realizującego opiekę (zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

 

mgr inż. Andrzej Żelasko                                        

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi