RODZICU / OPIEKUNIE !!!

Uprzejmie prosimy rodzica/opiekuna ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia o wypełninie ankiety w ramach ewaluacji.

Ankietę wypełniamy "online", wpisując w przeglądarkę internetową ( np. Internet Explorer ) w górnym pasku adresowym lub przy wciśniętym przycisku CTRL

kliknąć na poniższy adres:

http://seo2.npseo.pl/online/91545

 

Uwaga !

Proszę nie wpisywać powyższego adresu do wyszukiwarki GOOGLE, należy tylko wpisać w górnym pasku adresowy - http://.............................................

Po wpisaniu adresu ukaże się duży kilkucyfrowy numer. Należy wtedy w pole kod PIN wpisać numer 1111 poczekać do momentu uaktywnienia ankiety i odpowiedzieć na wszystkie pytania, a na koniec kliknąć pole "sprawdź nakietę". Jeśli ankieta zostanie poprawnie wypełniona pojawi się podziękowanie, jeśli nie - to należy uzupełnić wypowiedzi i nacisnąć pole "zapisz", które znajduje się u dołu ankiety.

Bliższe informacje w trakcie trwania ankiety można uzyskać pod numerem tel. 693-234-108 lub 691-916-026