Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z brokerem Miasta przygotował jednolity program ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia zostanie Państwu przekazana w połowie sierpnia 2019 r.

Image result for nnw