WAŻNE !
 
OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie:
 świadczenia wychowawczego „500+”
 świadczenia dobry start „300 dla ucznia”
 świadczeń rodzinnych
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 
NIE TRAĆ CZASU W URZĘDZIE: złóż wniosek za pośrednictwem:
 Systemów teleinformatycznych banków
 Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
 Platformy e-puap: www.epuap.gov.pl
 Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
 
Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć
wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69
 
Pamiętaj !
 
Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku:
 
świadczenie wychowawcze „500+”
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.
 
świadczenie dobry start „300 dla ucznia”
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 30 września 2019 r.
wrzesień – listopad 2019 r. wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
od grudnia 2019 r. wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia
 
świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2019 r.)
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
wrzesień - październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad - grudzień 2019 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2019 r.)
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.