Konsultacje dla rodziców klas I - III technikum i Szkoły Branżowej odbędą się 9 maja od godz. 17.00