Absolwentów klas IV technikum

zapraszamy do szkoły

w piątek 26 kwietnia

na godzinę 10.00

Z poważaniem
Dyrektor
mgr inż. Andrzej Żelasko