Dyrektor ZSS informuje, że z powodu trwającego strajku nauczycieli nie odbędą się, zaplanowane na 17 kwietnia, zebrania z rodzicami.
Wyjątkiem są klasy 1a oraz 2b.
Do dyspozycji Państwa w dniu 17 kwietnia w godz. 15.30 - 17.00 będzie również dyrektor ZSS.