Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów.

Informujemy, że w przypadku braku porozumienia
ZNP ze stroną rządową,
w dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się strajk
nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.

W związku z powyższym, aż do odwołania,
nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziane w planie zajęć.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony Szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor
mgr inż. Andrzej Żelasko