UWAGA UCZNIOWIE!!!         

                

Od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. uczniowie naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną.

Zajęcia praktyczne będą odbywać się stacjonarnie w warsztatach szkolnych według dotychczasowego planu.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy

Pozdrawiam

Sylwester Kosiec

Projekt stypendialny dla uczniów od II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy uzyskali ze wszystkich przedmiotów zawodowych śrędnią ocen 4,75 w roku szkolnym 2020/2021. Nabór wniosków od 28.10.2021r do 16.11.2021r do godziny 1000 za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie http://stypendium.lodzkie.pl.
Szczegółowe informacje na stronie: http://ligazawodowcow.lodzkie.pl
 

Stypendium szkolne w roku 2021/2022

 

Komu przysługuje stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Uprawnieni

ñuczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

ñwychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto a od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto.

Tryb wnioskowania

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku wniosków składanych w miesiącu wrześniu, przyjmuje się dochód z miesiąca sierpnia) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce edukacja, stypendia, stypendia i zasiłki szkolne:

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:

pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;

telefon:

ñ42 272-65-65

ñ42 272-65-66

ñ42 272-65-67

           Szanowni Państwo,

informujemy, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, wskazujących na chorobę zakaźną, u ucznia może zostać przeprowadzony pomiar temperatury ciała.

            Czynność ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego podstawę prawną stanowią:

 •                         - art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO);

  •                     - art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

   •                 - § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i                         niepublicznych szkołach i placówkach;

    •             - Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.;

     •         - § 3 pkt 7 Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w czasie epidemii.

Celem przetwarzania danych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Informujemy, że w przypadku dokonania pomiaru jego wyniki nie będą utrwalane, gromadzone ani udostępniane.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej www.zsp7-lodz.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, tel. 514128920, email: zssTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

            Również w okresie Świąt Wielkanocnych Fundacja Wsparcia Psychospołecznego prowadzi dla łodzian nieprzerwanie poradnictwo psychospołeczne i rodzinne w rozwiązywaniu problemów osobistych, małżeńskich i wychowawczych. Kontakt z nami możliwy jest każdego dnia – również w dni świąteczne (jednorazowy lub cykliczny). Obecnie preferowana forma udzielania wsparcia to poradnictwo telefoniczne, natomiast w miarę potrzeb nie wykluczamy wizyt bezpośrednich (na otwartej przestrzeni lub ewentualnie w gabinecie). Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 794 430 463.

Pomoc udzielania jest nieodpłatnie dzięki dotacji Miasta Łódź.

Rafał Osiński - pedagog, mediator, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

 

Zarządzenie nr 3/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi z dnia 25.03.2020r.

w sprawie obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych

 

 

                    Zobowiązuję wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi do niezwłocznego nawiązania kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Brak udziału w prowadzonych zajęciach online będzie traktowana jako nieobecność w szkole.

W przypadku braku możliwości technicznych do nawiązania kontaktu przez Internet należy skontaktować się z sekretariatem Szkoły: 42 651 24 62 lub 42 651 54 86 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i podać nazwisko, klasę, nr telefonu i przyczynę nieuczestniczenia w zajęciach.

 

Andrzej Żelasko

Dyrektor ZSS w Łodzi

/-/

Poniżej zamieszczam adresy mailowe do nauczycieli i wychowawców klas:

Adam Głuchowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;                                             Agnieszka Kuzańska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                     Aleksandra Kędrzyńska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Lipa -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                              Aleksandra Romaniec -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                      Alicja Klimczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                             Andrzej Łaziński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                   Andrzej Przybylski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                           Andrzej Żelasko -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                          Anna Jezierska-Wnuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Anna Pietrzak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                           Artur Jabłoński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                Beata Dobrzelewska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Beata Nejman -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                           Bogdan Makuch -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dariusz Adamczewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                   Dariusz Andrzejewski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dariusz Hebda -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                           Dariusz Kowalczyk -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                             Ewa Pośpieszyńska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Grzegorz Królikowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                       Grzegorz Łuczyński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                  Grzegorz Sobiński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                               Halina Tomczak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                             Iwona Skrobska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Izabela Łyszkiewicz -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                             Jacek Bartoszek -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Jacek Lewandowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                         Jacek Tarczyński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Janina Polito-Kulińska  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                 Jerzy Kaczmarski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                             Józef Weintritt -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Krzysztof Konarzewski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    Krzysztof Olczak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Łukasz Salski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                 Magdalena Olejniczak-Łasica -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                   Małgorzata Rybińska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                            Marian Mucha -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Mariusz Kozłowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                            Marta Rutkowska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     Michał Głogowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                         Piotr Widawski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Przemek Kubiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                         Sławomir Skonieczny -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sylwester Kosiec - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                       Tomasz Tyce -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      
 
Tomasz Wiśkowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
 Władysław Borkowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 

 

 Szanowni Państwo

        Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Podobnie jak większość szkół w Polsce dysponujemy bardzo ograniczonymi możliwościami technicznymi i umiejętnościami w ich wykorzystaniu do prowadzenia kształcenia na odległość w pełni znaczenia tych słów.

Mimo to od początku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły podejmujemy działania zmierzające do realizacji kształcenia wykorzystując te możliwości techniczne i technologiczne jakimi dysponujemy.

Poważnym ograniczeniem naszych działań jest brak kontaktu z wieloma uczniami. Zwracam się do Państwa z prośbą o zmobilizowanie swoich Dzieci do nawiązania kontakty mailowego lub telefonicznego z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne.

W przypadku, gdy uczeń nie dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi kontakt prosimy o przekazanie informacji wychowawcy klasy.

Adresy mailowe nauczycieli zostały podane we wcześniejszym komunikacie.

 

Andrzej Żelasko

Dyrektor ZSS z Łodzi

 

MATURZYŚCI

        Na stronie CKE znajdziecie zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem -  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/

W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania oraz same rozwiązania. Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/               i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii - filmy różne https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/ .

Dyrektor                     

Zespołu Szkół Samochodowych

/-/                          

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych informuje, że w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów na platformie Office 365 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. Poniżej podajemy adresy mailowe do poszczególnych nauczycieli.

Uczniów prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nauczycielami. Będziemy jak tylko to mozliwe udzielali wsparcia w nauce i przekazywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu.

Przerwa w funkcjonowaniu Szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Prosimy o poważne potraktowanie panującej epidemii, unikanie wszelkich zgromadzeń i najlepiej pozostanie w domu.

Na stronie internetowej Szkoły będziemy zamieszczać na bieżąco ważne dla całej społeczności komunikaty.

Dyrektor                     

Zespołu Szkół Samochodowych

/-/                            

Dariusz Adamczewski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Kuzańska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Józef Weintritt -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ireneusz Mielczarek  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Łaziński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przemek Kubiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marian Mucha -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Bogdan Makuch -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Konarzewski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adam Głuchowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marian Harapiński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sławomir Skonieczny -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Tarczyński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Olczak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jerzy Kaczmarski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Żelasko -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Tomczak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Madziara -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Romaniec -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Rutkowska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Widawski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Rybińska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Władysław Borkowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Hebda -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Leszka -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Kozłowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Migas -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Kędrzyńska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Osowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Tosik -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Królikowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Skrobska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Forysiak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Jezierska-Wnuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Grzelewska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Nejman -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Przybylski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Lewandowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Wojciechowska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Wasiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Pawlak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Jędrzejczak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artur Jabłoński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Wiśkowski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Adamus -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Pietrzak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Bartoszek -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Ochmańska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Lipa -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Kowalczyk -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Andrzejewski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izabela Łyszkiewicz -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Olejniczak-Łasica -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Skrobski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Łuczyński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Sobiński -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Tyce -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Dobrzelewska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Ropelski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Robak -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Pośpieszyńska -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łukasz Salski -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Klimczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Głogowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janina Polito-Kulińska  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W dniu 09 STYCZNIA 2020r odbędę się zebrania rodziców z wychowawcami klas. 

 

WYKAZ KLAS

Godzina 1700 klasy: 1ag, 1bg, 1cg, 1bp, 1cp, 2bm, 2de, 3a, 3b, 3d, 3em, i wszystkie klasy Szkoły Branżowe

Godzina 1800 klasy 1ap, 2a, 4a, 4b, 4em, 4d

Numery sal będą również wywieszone przy wejściu do szkoły.

Możliwy będzie kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

 

!!! INFORMACJA WEWNĘTRZNA !!!

Informujemy że w dniu 06.12.2019r zostanie rozegrany turniej piłki siatkowej w Zespole Szkół Samochodowych.

Nauczyciele zagrają z uczniami, którzy za moment pożegnają się z naszą Szkołę.

 

Serdcznie zapraszamy do kibicowania.

 

PAMIĘTAJ 06.12.2019r

 

 

 

 

 

 

RODZICU / OPIEKUNIE !!!

Dyrektor ZSS w Łodzi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 po. 1078), na mocy udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi pełnomocnictwa zawarł porozumienie z Zakładem Opieki Zdrowotnej PROTMED M Sorbian Spółka Jawna, 91-334 Łódź ul. Bolesława łimanowskiego 117/1 o wykonanie świadczenia ogólnostomatologicznego uczniów do 18 roku życia i profilaktycznego świadczenia stomatologicznego do 19 roku życia.

Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza.

W przypadku braku zgody na świadczenie zdrowotne przez Zakład Opieki Zdrowotnej PROTMED należy złożyć stosowne oświadczenie wyrażone na piśmie u świadczeniodawcy realizującego opiekę (zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

 

mgr inż. Andrzej Żelasko                                        

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

 

 

 

 

 

W dniu 12 listopada 2019r odbyła się w naszej szkole po raz kolejny akcja:

"ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI".

Miło jest nam poinformować że w akcji wzięło udział ponad 28 uczniów z czego zostało zakwalifikowanych 22.

Każdy z nich oddał po 450ml krwi.

Bardzo dziękujemy i zapraszamy przyszłych krwiodawców do brania udziału w tej cennej akcji, która na pewno uratuje życie drugiej osobie.

Więcej informacji jak zostać honorowym dawcą krwi, znajdą Państwo wchodząc na link: http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca

 

 

RODZICU / OPIEKUNIE !!!

Uprzejmie prosimy rodzica/opiekuna ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia o wypełninie ankiety w ramach ewaluacji.

Ankietę wypełniamy "online", wpisując w przeglądarkę internetową ( np. Internet Explorer ) w górnym pasku adresowym lub przy wciśniętym przycisku CTRL

kliknąć na poniższy adres:

http://seo2.npseo.pl/online/91545

 

Uwaga !

Proszę nie wpisywać powyższego adresu do wyszukiwarki GOOGLE, należy tylko wpisać w górnym pasku adresowy - http://.............................................

Po wpisaniu adresu ukaże się duży kilkucyfrowy numer. Należy wtedy w pole kod PIN wpisać numer 1111 poczekać do momentu uaktywnienia ankiety i odpowiedzieć na wszystkie pytania, a na koniec kliknąć pole "sprawdź nakietę". Jeśli ankieta zostanie poprawnie wypełniona pojawi się podziękowanie, jeśli nie - to należy uzupełnić wypowiedzi i nacisnąć pole "zapisz", które znajduje się u dołu ankiety.

Bliższe informacje w trakcie trwania ankiety można uzyskać pod numerem tel. 693-234-108 lub 691-916-026

 

 

 

 

 

 

W dniu 14 listopada odbędę się zebrania rodziców z wychowawcami klas. 

W związku z w/w sytuacją lekcje od drugiej godziny lekcyjnej zostają skrócone:

2. 905 - 940

3. 945 - 1015

4. 1020 - 1050

5. 1055 - 1125

6. 1130 - 1200

7. 1215 - 1245

8. 1250 - 1320

WYKAZ KLAS

Godzina 1700 klasy: 1ag, 1bg, 1cg, 1bp, 1cp, 2bm, 2 de, 3a, 3b, 3d, 3em, i wszystkie klasy Szkoły Branżowe

Godzina 1800 klasy 4a, 4b, 4em, 4d, 1ap, 2a

Numery sal będą wywieszone przy wejściu do szkoły.

Możliwy będzie kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

Dotarła do naszej szkoły  bardzo smutna wiadomość o śmierci w dniu 28 października 2019 r. Ś.P. prof. Andrzeja Korzeniewskiego  wieloletniego wychowawcy i nauczyciela przedmiotów zawodowych.
Pogrzeb Ś.P. prof. Andrzeja Korzeniewskiego odbędzie się 7 listopada br. o godzinie 14,30 na cmentarzu w Cieplicach.
Pozostanie w naszej pamięci.
 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z brokerem Miasta przygotował jednolity program ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia zostanie Państwu przekazana w połowie sierpnia 2019 r.

Image result for nnw

 
WAŻNE !
 
OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie:
 świadczenia wychowawczego „500+”
 świadczenia dobry start „300 dla ucznia”
 świadczeń rodzinnych
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 
NIE TRAĆ CZASU W URZĘDZIE: złóż wniosek za pośrednictwem:
 Systemów teleinformatycznych banków
 Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
 Platformy e-puap: www.epuap.gov.pl
 Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue
 
Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć
wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69
 
Pamiętaj !
 
Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku:
 
świadczenie wychowawcze „500+”
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.
 
świadczenie dobry start „300 dla ucznia”
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 30 września 2019 r.
wrzesień – listopad 2019 r. wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
od grudnia 2019 r. wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia
 
świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2019 r.)
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
wrzesień - październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad - grudzień 2019 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2019 r.)
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. wypłata do 29 lutego 2020 r.

Konsultacje dla rodziców klas I - III technikum i Szkoły Branżowej odbędą się 9 maja od godz. 17.00

W związku z zawieszeniem strajku nauczycieli,
informuję o wznowieniu zajęć lekcyjnych
dla uczniów klas 1 - 3 Technikum i Szkoły Branżowej
od poniedziałku 29 kwietnia.
Zajęcia będą się odbywać
według dotychczasowego planu lekcji
dostępnego na stronie szkoły.

Dyrektor
mgr inż. Andrzej Żelasko

Absolwentów klas IV technikum

zapraszamy do szkoły

w piątek 26 kwietnia

na godzinę 10.00

Z poważaniem
Dyrektor
mgr inż. Andrzej Żelasko

Obraz może zawierać: tekst

Dyrektor ZSS informuje, że z powodu trwającego strajku nauczycieli nie odbędą się, zaplanowane na 17 kwietnia, zebrania z rodzicami.
Wyjątkiem są klasy 1a oraz 2b.
Do dyspozycji Państwa w dniu 17 kwietnia w godz. 15.30 - 17.00 będzie również dyrektor ZSS.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów.

Informujemy, że w przypadku braku porozumienia
ZNP ze stroną rządową,
w dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się strajk
nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.

W związku z powyższym, aż do odwołania,
nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziane w planie zajęć.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony Szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor
mgr inż. Andrzej Żelasko

10-11 kwietnia 2019 r.

Środa 10 kwietnia - godz 9:00 - spotkanie w Atlas Arenie (do godz 14:00)

Czwartek 11 kwietnia - godz 10:00 - msza św. w kościele w swojej parafii (do godz. 11:00)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych Technikum

12.10,  2.11,  10.01,  2.05,  6.05,  7.05,  8,05,  18.06

Dni wolne od zajęć dydaktycznych Szkoła Branżowa

12.10,  2.11,  10.01,  2.05,  6.05,  18.06

(dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), realizujących w roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży).

Pobierz plik >>>> Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników 2018/2019

Termin składania wniosków do 28.09.2018 r.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start?

Jak założyć warsztat samochodowy - wskazówki

Zobacz więcej:

Z głębokim żalem powiadamiamy, że zmarł wieloletni nauczyciel naszej szkoły Profesor Jan Horoch. Pogrzeb odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 o godzinie 12:30 na Starym Cmentarzu w Łodzi, ul. Ogrodowa, część katolicka.

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5
sprzedaje składniki używanego majątku ruchomego
wyszczególnione w załączniku -  „Ogłoszenie
 
Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, u których w rodzinach,
dochód bez uwzględniania dodatku 500+,
nie przekracza ustawowego minimum netto 514 zł na osobę,
mogą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września
składać u pedagoga szkolnego, 
wnioski  o stypendium socjalne.
(podstawa prawna art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej
Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
 

W sobotę 14 maja po ciężkiej chorobie zmarł profesor Józef Bogdan, nasz drogi kolega, przyjaciel, nauczyciel mechatroniki i elektrotechniki, wychowawca wielu pokoleń uczniów.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają najbliższej rodzinie wyrazy współczucia.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym...

Pogrzeb odbył się w środę 18 maja o godz. 12:45 na cmentarzu na Manii w Łodzi. W pogrzebie wzieła udział Dyrekcja, przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz poczet sztandarowy, a także uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

Szanowni Państwo,

w związku z wydarzeniami we Francji i w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu, wprowadziliśmy zmiany trasy przejazdu do Portugalii i miejsc noclegowych na trasie.

Nocleg w Paryżu i zwiedzanie Paryża są odwołane. 

W drodze do Portugalii miejscem noclegu i zwiedzania  będzie Barcelona.


Miejsce noclegu w drodze powrotnej podamy w najbliższym czasie.

Pozdrawiam

Ewa Parzyszek

PS (informacja telefoniczna)

Proszę o dodanie komunikatu, aby uczniowie zabrali ze sobą ubrania robocze.

Pozdrawiam, Jerzy Kaczmarski

 

Dzień dobry

Bardzo proszę o pilne umieszczenie na stronie internetowej szkoły powyższego komunikatu

pozdrawiam Andrzej Żelasko

MIEJSKIE KOREPETYCJE

 

Tydzień

Przedmiot

 

Matematyka

Język polski

Język angielski

 

03.08.2015 r.- 07.08.2015 r.

Poniedziałek - Piątek  

10.00 - 13.00

Poniedziałek - Piątek

12.00 - 13.00

Poniedziałek - Piątek

12.00 - 13.00

 
 
 

10.08.2015 r.- 14.08.2015 r.

 
 
 

17.08.2015 r. - 21.08.2015 r.

 
 
 

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta wielkanocne, dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku 

życzy Dyrekcja.

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Dyrekcja