(dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), realizujących w roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży).

Pobierz plik >>>> Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników 2018/2019

Termin składania wniosków do 28.09.2018 r.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start?

Jak założyć warsztat samochodowy - wskazówki

Zobacz więcej:

Z głębokim żalem powiadamiamy, że zmarł wieloletni nauczyciel naszej szkoły Profesor Jan Horoch. Pogrzeb odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 o godzinie 12:30 na Starym Cmentarzu w Łodzi, ul. Ogrodowa, część katolicka.

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5
sprzedaje składniki używanego majątku ruchomego
wyszczególnione w załączniku -  „Ogłoszenie
 
Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, u których w rodzinach,
dochód bez uwzględniania dodatku 500+,
nie przekracza ustawowego minimum netto 514 zł na osobę,
mogą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września
składać u pedagoga szkolnego, 
wnioski  o stypendium socjalne.
(podstawa prawna art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej
Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
 

W sobotę 14 maja po ciężkiej chorobie zmarł profesor Józef Bogdan, nasz drogi kolega, przyjaciel, nauczyciel mechatroniki i elektrotechniki, wychowawca wielu pokoleń uczniów.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają najbliższej rodzinie wyrazy współczucia.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym...

Pogrzeb odbył się w środę 18 maja o godz. 12:45 na cmentarzu na Manii w Łodzi. W pogrzebie wzieła udział Dyrekcja, przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz poczet sztandarowy, a także uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

Szanowni Państwo,

w związku z wydarzeniami we Francji i w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu, wprowadziliśmy zmiany trasy przejazdu do Portugalii i miejsc noclegowych na trasie.

Nocleg w Paryżu i zwiedzanie Paryża są odwołane. 

W drodze do Portugalii miejscem noclegu i zwiedzania  będzie Barcelona.


Miejsce noclegu w drodze powrotnej podamy w najbliższym czasie.

Pozdrawiam

Ewa Parzyszek

PS (informacja telefoniczna)

Proszę o dodanie komunikatu, aby uczniowie zabrali ze sobą ubrania robocze.

Pozdrawiam, Jerzy Kaczmarski

 

Dzień dobry

Bardzo proszę o pilne umieszczenie na stronie internetowej szkoły powyższego komunikatu

pozdrawiam Andrzej Żelasko

MIEJSKIE KOREPETYCJE

 

Tydzień

Przedmiot

 

Matematyka

Język polski

Język angielski

 

03.08.2015 r.- 07.08.2015 r.

Poniedziałek - Piątek  

10.00 - 13.00

Poniedziałek - Piątek

12.00 - 13.00

Poniedziałek - Piątek

12.00 - 13.00

 
 
 

10.08.2015 r.- 14.08.2015 r.

 
 
 

17.08.2015 r. - 21.08.2015 r.

 
 
 

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta wielkanocne, dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku 

życzy Dyrekcja.

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Dyrekcja