Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1.Nie potrafisz porozumieć się z innymi.
2.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
3.Masz  problemy w szkole.
4.Masz problemy rodzinne.
5.Znajdujesz  się w trudnej sytuacji materialnej.
6.Chcesz  podzielić się swoją radością, sukcesem.
7.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
8.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 
Pedagog : mgr Halina Tomczak
 
dyżury pedagoga w roku szkolnym 2017/2018:
Poniedziałek:  800 - 13 00
Wtorek:  800 - 1300
Środa:  800 - 1300
Czwartek:  800 - 1300 
Piątek: 800 - 1200