W roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzenie klas  pierwszych w następujących zawodach

Dla absolwentów 3 klasy gimnazjum:

W Technikum czteroletnim -  3 klasy pierwsze w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych o specjalnościach: mechanicznej i elektryczno-mechatronicznej
- technik mechatronik
- technik transportu drogowego

W Branżowej Szkole I stopnia – 2 (dwu lub trójzawodowe) klasy pierwsze w zawodach

- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik

Dla absolwentów 8 klasy Szkoły Podstawowej:

w Technikum pięcioletnim – 4 klasy pierwsze w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych o specjalnościach: mechanicznej i elektryczno-mechatronicznej
- technik mechatronik
- technik transportu drogowego

W Branżowej Szkole I stopnia – 3 (jedno lub dwuzawodowe) klasy pierwsze w zawodach

- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik

Do wszystkich klas przy rekrutacji punktowane są:

język polski
język obcy
matematyka
informatyka

We wszystkich klasach na poziomie technikum nauczany jest język angielski oraz język niemiecki. W klasach szkoły branżowej nauczany jest język angielski, z wyjątkiem zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych, gdzie obowiązuje język niemiecki.

Szczegółowe zasady naboru i obowiązujące terminy znajdują się w zarządzeniu Kuratora Oświaty.