Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

 

 

 

18 maja 2019r zapraszamy na kolejny w tym roku Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Samochodowych. Kandydaci i rodzice będą mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące:
- profili planowanych klas pierwszych
- szczegółów kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach
- trybu składania dokumentów rekrutacyjnych

Zapraszamy do zwiedzania szkoły, a w szczególności zapoznania się z:
- Warsztatami Szkolnymi,
- Stacją Diagnostyczną,
- specjalistycznymi pracowniami i wyposażeniem szkoły.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 9 – 14 w budynku szkoły przy ul. Kilara 3/5 (d. Prożka)

W roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzenie klas  pierwszych w następujących zawodach

Dla absolwentów 3 klasy gimnazjum:

W Technikum czteroletnim -  3 klasy pierwsze w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych o specjalnościach: mechanicznej i elektryczno-mechatronicznej
- technik mechatronik
- technik transportu drogowego

W Branżowej Szkole I stopnia – 2 (dwu lub trójzawodowe) klasy pierwsze w zawodach

- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik

Dla absolwentów 8 klasy Szkoły Podstawowej:

w Technikum pięcioletnim – 4 klasy pierwsze w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych o specjalnościach: mechanicznej i elektryczno-mechatronicznej
- technik mechatronik
- technik transportu drogowego

W Branżowej Szkole I stopnia – 3 (jedno lub dwuzawodowe) klasy pierwsze w zawodach

- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik

Do wszystkich klas przy rekrutacji punktowane są:

język polski
język obcy
matematyka
informatyka

We wszystkich klasach na poziomie technikum nauczany jest język angielski oraz język niemiecki. W klasach szkoły branżowej nauczany jest język angielski, z wyjątkiem zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych, gdzie obowiązuje język niemiecki.

Szczegółowe zasady naboru i obowiązujące terminy znajdują się w zarządzeniu Kuratora Oświaty.

 

DO GIMNAZJALISTÓW

KRYTERIA REKRUTACJI
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.(Dz.U.586/2017). i Zarządzenia nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowaniu uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim zarządza się co następuje:


W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klas:
 

Lp

Typ szkoły

Klasy

Zawód-specjalność

Języki obce

1

Technikum nr 7
4-letnie

 

1a,b,c

1d

1e

1m

technik pojazdów samochodowych

technik mechatronik pojazdów samochodowych


technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych


technik mechatronik 

j.ang. j.niem.

j.ang.  j.niem.


j.ang. j.niem.

j.ang. j.niem.

2

Szkoła Branżowa
I stopnia nr 7

3-letnia

 

1mz

1ez

1bz

1lz

1kz

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

blacharz samochodowy

lakiernik

kierowca mechanik

j.ang.

j.niem.

j.ang.

j.ang.

j.ang.

Więcej informacji w sekreteriacie uczniowskim.

DO GIMNAZJALISTÓW

KRYTERIA REKRUTACJI
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.(Dz.U.586/2017). i Zarządzenia nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowaniu uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim zarządza się co następuje:

Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług:  
– wykonywanie badań uczniów w 2017 roku

(numery telefonów do rejestracji oraz miejsce wykonywania świadczeń)

Lista podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie UMŁ do realizacji usług:  
– wykonywanie badań uczniów w 2016 roku

(numery telefonów do rejestracji oraz miejsce wykonywania świadczeń)

DO GIMNAZJALISTÓW

KRYTERIA REKRUTACJI
 NA ROK SZKOLNY 2016/2017
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

Na podstawie §14 ust. 3, załącznika nr 3, nr4, nr5, i nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. i Zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowaniu uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017do publicznych gimnazjów, publicznych szkól ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim zarządza się co następuje:

Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług  
– wykonywanie badań uczniów w 2015 roku

(numery telefonów do rejestracji oraz miejsce wykonywania świadczeń)

DO GIMNAZJALISTÓW

Nabór 2015/16

 

 

 

Podstawa prawna naboru: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) oraz zarządzenie nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r.

W Łodzi rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się poprzez system elektroniczny. Link do strony dla kandydatów to: lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

 

Działania, które musi podjąć Gimnazjalista starający się o przyjęcie do naszej szkoły:

DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  W ŁODZI

1.      Podstawa  prawna: art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) i zarządzenie nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014r. Na terenie Łodzi obowiązuje elektroniczny nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.