Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi jest publiczną placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Uczniowie uczęszczają do różnych szkół, głownie do liceów ogólnokształcących ale również do techników i zasadniczych szkół zawodowych. Dużą grupę osób stanowią uczniowie gimnazjum.

Bursa przyjmuje w miarę posiadania wolnych miejsc studentów, uczniów szkół pomaturalnych i policealnych, w wieku do 24 roku życia.

http://www.bursaszkolna12.pl/