Bursa Szkolna Nr 11
Drewnowska 153/155
91-008 Łódź
Poczta: Łódź
telefon: 0426540307
fax: 0426595910

http://bursaszkolnanr11.szkolnictwa.pl/

 

 

 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 przeznaczona została przede wszystkim dla uczniów szkół policealnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Zamieszkuje ją młodzież dorosła kształcąca się poza miejscem stałego zameldowania. W przypadku wolnych miejsc mogą tu również mieszkać inne osoby pełnoletnie.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

http://www.bursa.lodzkie.pl/

Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi jest publiczną placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Uczniowie uczęszczają do różnych szkół, głownie do liceów ogólnokształcących ale również do techników i zasadniczych szkół zawodowych. Dużą grupę osób stanowią uczniowie gimnazjum.

Bursa przyjmuje w miarę posiadania wolnych miejsc studentów, uczniów szkół pomaturalnych i policealnych, w wieku do 24 roku życia.

http://www.bursaszkolna12.pl/