Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w roku szkolnym 2021/2022

 

Technikum nr 7                            Szkoła Branżowa I Stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia - oferta                                                               WNIOSEK O PRZYJECIE

 

PREZENTACJA  SZKOŁY (kliknij)

 

FILM

PRACOWNIA BLACHARSKO - LAKIERNICZA