zawód będący odpowiedzią na zapotrzebowanie firm branży transportowej, poszukujących pracowników wykwalifikowanych zarówno w zakresie prac obsługowych i naprawczych pojazdów samochodowych.Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, organizacji transportu towarów i osób oraz zasad funkcjonowania firm transportowych.Po ukończeniu nauki będziesz umiał zdiagnozować i naprawić typowe usterki pojazdów oraz prowadzicbieżącą obsługę i konserwację pojazdów.
W trakcie nauki przejdziesz szkolenie umożliwiające Ci zdobycie zawodowego prawa jazdy kategorii B.
Zawodowi patronuje Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU. 04 – „Eksploatacja środków transportu drogowego”.

zawód związany z wykonywaniem wszelkich prac lakierniczych zarówno w branży motoryzacyjnej, jak również w przemyśle mechanicznym, meblarstwie, itp. Poznasz materiały stosowane przy wykonywaniu wymienionych prac lakierniczych, urządzenia i sprzęt lakierniczy. W specjalistycznej pracowni, wyposażonej w stanowiska przygotowania lakierniczego i kabinę lakierniczą, nabędziesz umiejętności w zakresie przygotowanie elementów do lakierowania, nanoszenia powłok lakierowych i prac wykończeniowych.
Dzięki współpracy z firmami branży lakierniczejGlobColor i PPG Industrial Polska, będziesz mógł uczestniczyćw szkoleniach w zakresie nowoczesnych technologii oraz z najnowszych materiałów i narzędzi.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG. 27 – „Wykonywanie prac lakierniczych”.

przygotujesz się do wykonywania prac obsługowych i naprawczych z zakresu naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Poznasz technikę prac ślusarskich, zasady obróbki materiałów konstrukcyjnych, nauczysz się diagnozowania usterek występujących w układach zawieszenia i kierowania, silnikach, układach hamulcowych itp. Na zajęciach będziesz miał możliwość zetknięcia się z szeroką gamą prac naprawczych i poznać zasady obsługi klienta.
W trakcie nauki przechodzą szkolenie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG. 18 – „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”.

zawód związany z naprawą uszkodzonych elementów karoserii samochodowych będących najczęściej następstwem kolizji i wypadków. Poznasz zasady prowadzenia prac blacharskich, korzystania ze sprzętu spawalniczego, zgrzewarek, narzędzi ślusarskich i blacharskich. Szkoła dysponuje również specjalistycznym sprzętem w postaci ramy naprawczej i zestawu do pomiaru geometrii nadwozia. Nauczysz się dokonywać oceny stopnia odkształceń wywołanych kolizją i przeprowadzać prace naprawcze w zakresie prostowania elementów nośnych karoserii.
Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami znajdującymi zatrudnienie w warsztatach blacharskich. Możesz też podjąć własną działalność gospodarczą.
Zawodowi patronuje firma Auto System Jan Sobański generalny importer maszyn i urządzeń fińskiej firmy AUTOROBOT FINLAND OY do napraw powypadkowych.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG. 24 – „Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych”.

poznasz budowę i działanie mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Nabędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do diagnozowania usterek i ich naprawy. Poznasz zasady funkcjonowania firm branży motoryzacyjnej, obsługi klienta, świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej.

Możesz uzyskać kwalifikacje w zakresie:
˗ diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.18),
lub
˗ diagnozowania i naprawy elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.12)
i
˗ organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.43)

W trakcie nauki możesz osiągnąć umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii B pod nadzorem szkolnych nauczycieli i instruktorów nauki jazdy.
Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia w pracowniach: diagnostyki samochodowej i elektroniki samochodowej oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu (realizowane we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych). W klasie trzeciej miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych.

Języki obce : angielski i niemiecki.
Cykl nauki czteroletni.

W naszej szkole jest Ośrodek Egzaminowania w którym będziesz zdawał wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.

przygotujesz się do diagnozowania i naprawy usterek mogących wystąpić w instalacjach elektrycznych pojazdów oraz w osprzęcie elektrycznym i elektronicznym pojazdu. Korzystając z bazy szkoleniowej szkoły i warsztatów szkolnych poznasz metody diagnozowania usterek z wykorzystaniem komputerów diagnostycznych.
W trakcie nauki przechodzą szkolenie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacjęMG. 12 – „Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”.

to kierunek kształcenia realizowany od 2 lat tylko w naszej szkole na zasadach eksperymentu pedagogicznego. Tworząc program kształcenia inspirowaliśmy się rozwiązaniami istniejącymi w niemieckim systemie edukacji zawodowej, gdzie mechatronika samochodowa jest jednym z głównych kierunków kształcenia w szkołach branży motoryzacyjnej. 

Uczniowie przygotowują się do pracy w zakresie diagnozowania i naprawy układów sterowania i automatyki odgrywających coraz większą rolę w nowoczesnych samochodach. Występują one w tak ważnych elementach pojazdu jak np. : układy ABS, ASR i ESP, układy sterowania silników, klimatyzacja, sterowanie urządzeniami elektrycznymi, itp. Stworzyliśmy w tym celu bogato wyposażone pracownie, wyposażyliśmy szkołę i warsztaty w sprzęt diagnostyczny i przygotowaliśmy naszą kadrę.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w systemie modułowym różniącym się od tradycyjnego układu przedmiotowo-lekcyjnego. Treści kształcenia są zblokowane w tzw. moduły obejmujące wiadomości teoretyczne i praktyczne z wyodrębnionego działu. Każdy z modułów jest prowadzony przez określoną w programie liczbę godzin i kończy się zaliczeniem.

Możesz uzyskać kwalifikacje w zakresie:
˗ diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.),
˗ diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12).

Podobnie jak w przypadku technika pojazdów samochodowych, uczniowie tego kierunku mają możliwość zdobycia w czasie nauki prawa jazdy kategorii B.
W klasie trzeciej miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych.

Cykl nauki czteroletni.
Języki obce : angielski, niemiecki.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.