W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne:

MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (elektromechanik pojazdów samochodowych),

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (mechanik pojazdów samochodowych),

MG.24 Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych (blacharz samochodowy)

MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych

MG.43 Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych (jedna z kwalifikacji dla Technika Pojazdów Samochodowych),

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (jedna z kwalifikacji dla Technika Mechatronika)

Więcej informacji w sekretariacie.