to kierunek kształcenia związany z montażem, eksploatacją i projektowaniem przemysłowych urządzeń i systemów mechatronicznych. Występują one w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu i spotykamy je w coraz większej ilości firm. Wiąże się to z rozwojem automatyki przemysłowej i rosnącym udziałem nowoczesnych technologii. Uczniowie poznają zasady działania oraz zdobywają umiejętności w zakresie montażu i obsługi urządzeń pneumatycznych, hydraulicznych i elektronicznych takich jak siłowniki, sterowniki, silniki różnych typów, czujniki, przekaźniki itp. Uczą się również programowania tego typu układów.

W ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV niezbędnych przy pracach z urządzeniami elektrycznymi, uzyskać uprawnienia kierowców zawodowych kat. C, uzyskać kwalifikacje w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (OSN), itp.

W trakcie nauki możesz osiągnąć dwie kwalifikacje:
˗ montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02)
˗ eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21).

Absolwenci znajdują pracę w wielu firmach branży elektro-mechanicznej i usługowej. Rosnący poziom wykorzystania urządzeń automatycznego sterowania w różnych dziedzinach przemysłu i codziennego życia zwiększa zapotrzebowanie na fachowców tej specjalności.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.