to kierunek kształcenia realizowany od 2 lat tylko w naszej szkole na zasadach eksperymentu pedagogicznego. Tworząc program kształcenia inspirowaliśmy się rozwiązaniami istniejącymi w niemieckim systemie edukacji zawodowej, gdzie mechatronika samochodowa jest jednym z głównych kierunków kształcenia w szkołach branży motoryzacyjnej. 

Uczniowie przygotowują się do pracy w zakresie diagnozowania i naprawy układów sterowania i automatyki odgrywających coraz większą rolę w nowoczesnych samochodach. Występują one w tak ważnych elementach pojazdu jak np. : układy ABS, ASR i ESP, układy sterowania silników, klimatyzacja, sterowanie urządzeniami elektrycznymi, itp. Stworzyliśmy w tym celu bogato wyposażone pracownie, wyposażyliśmy szkołę i warsztaty w sprzęt diagnostyczny i przygotowaliśmy naszą kadrę.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w systemie modułowym różniącym się od tradycyjnego układu przedmiotowo-lekcyjnego. Treści kształcenia są zblokowane w tzw. moduły obejmujące wiadomości teoretyczne i praktyczne z wyodrębnionego działu. Każdy z modułów jest prowadzony przez określoną w programie liczbę godzin i kończy się zaliczeniem.

Możesz uzyskać kwalifikacje w zakresie:
˗ diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.),
˗ diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12).

Podobnie jak w przypadku technika pojazdów samochodowych, uczniowie tego kierunku mają możliwość zdobycia w czasie nauki prawa jazdy kategorii B.
W klasie trzeciej miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych.

Cykl nauki czteroletni.
Języki obce : angielski, niemiecki.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.