zawód związany z naprawą uszkodzonych elementów karoserii samochodowych będących najczęściej następstwem kolizji i wypadków. Poznasz zasady prowadzenia prac blacharskich, korzystania ze sprzętu spawalniczego, zgrzewarek, narzędzi ślusarskich i blacharskich. Szkoła dysponuje również specjalistycznym sprzętem w postaci ramy naprawczej i zestawu do pomiaru geometrii nadwozia. Nauczysz się dokonywać oceny stopnia odkształceń wywołanych kolizją i przeprowadzać prace naprawcze w zakresie prostowania elementów nośnych karoserii.
Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami znajdującymi zatrudnienie w warsztatach blacharskich. Możesz też podjąć własną działalność gospodarczą.
Zawodowi patronuje firma Auto System Jan Sobański generalny importer maszyn i urządzeń fińskiej firmy AUTOROBOT FINLAND OY do napraw powypadkowych.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację MG. 24 – „Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych”.