przygotujesz się do diagnozowania i naprawy usterek mogących wystąpić w instalacjach elektrycznych pojazdów oraz w osprzęcie elektrycznym i elektronicznym pojazdu. Korzystając z bazy szkoleniowej szkoły i warsztatów szkolnych poznasz metody diagnozowania usterek z wykorzystaniem komputerów diagnostycznych.
W trakcie nauki przechodzą szkolenie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Kończąc naukę możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacjęMG. 12 – „Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”.