poznasz budowę i działanie mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Nabędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do diagnozowania usterek i ich naprawy. Poznasz zasady funkcjonowania firm branży motoryzacyjnej, obsługi klienta, świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej.

Możesz uzyskać kwalifikacje w zakresie:
˗ diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.18),
lub
˗ diagnozowania i naprawy elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.12)
i
˗ organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych (kwalifikacja MG.43)

W trakcie nauki możesz osiągnąć umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii B pod nadzorem szkolnych nauczycieli i instruktorów nauki jazdy.
Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia w pracowniach: diagnostyki samochodowej i elektroniki samochodowej oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu (realizowane we własnych warsztatach szkolnych i współpracujących serwisach samochodowych). W klasie trzeciej miesięczne praktyki zawodowe odbywają się w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych.

Języki obce : angielski i niemiecki.
Cykl nauki czteroletni.

W naszej szkole jest Ośrodek Egzaminowania w którym będziesz zdawał wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.