W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klas:
 

Lp

Typ szkoły

Klasy

Zawód-specjalność

Języki obce

1

Technikum nr 7
4-letnie

 

1a,b,c

1d

1e

1m

technik pojazdów samochodowych

technik mechatronik pojazdów samochodowych


technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych


technik mechatronik 

j.ang. j.niem.

j.ang.  j.niem.


j.ang. j.niem.

j.ang. j.niem.

2

Szkoła Branżowa
I stopnia nr 7

3-letnia

 

1mz

1ez

1bz

1lz

1kz

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

blacharz samochodowy

lakiernik

kierowca mechanik

j.ang.

j.niem.

j.ang.

j.ang.

j.ang.

Więcej informacji w sekreteriacie uczniowskim.