Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  1. Opis projektu
  2. Cel projektu
  3. Rekrutacja
  4. Zadanie 1
  5. Zadanie 2
  6. Zadanie 3
  7. Zadanie 4
  8. Zadanie 5
  9. Zadanie 6

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2016r do 30.08.2017r.

Koszty projektu: 970 089,50 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 82 457,61 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 887 631,89 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla 88 uczniów szkoły doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika ZSEDC.

Osiągnięcie w/w celu projektu ma wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy i w ten sposób przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ.

W projekcie rozpoczyna się kolejna część zajęć w roku szkolnym 2017/2018.

Termin zakończenia rekrutacji do nowej transzy do projektu 30.09.2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia >>> pobierz plik

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu ABS/ASR. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.:  zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem diagnostycznym Bosch KTS  570.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu zasilania silnika ZSEDC. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.: przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; zasady podłączenia i wykonywania pomiarów diagnoskopem Bosch KTS 570; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Program ramowy, m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Wyposażenie/doposażenie Warsztatu Szkolnego dla zawodu:
‒        blacharz samochodowy – mechaniczne urządzenie pomiarowe geometrii nadwozia
‒        lakiernik  − kabina lakiernicza.

W dniu 7 listopada firma „Jan Sobański AUTO SYSTEM”, będącą partnerem szkoły, przekazała nam zakupione urządzenie pomiarowe do napraw karoserii samochodowych firmy AUTOROBOT. Służy ono do sprawdzania geometrii nadwozi pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków. Na podstawie pomiarów można określić wielkość odkształceń, zaplanować proces naprawy i sprawdzić efekty prac remontowych. 
Urządzenie jest elementem uzupełniającym do posiadanej już przez naszą szkołę ramy naprawczej. Sprzęt ten będziemy w szczególności wykorzystywać w kształceniu uczniów z klas blacharskich ZSZ, oraz klasy o specjalności naprawa nadwozi samochodowych w technikum, a także na zajęciach z pracowni diagnostycznej. Wraz z dostarczeniem wspomnianego urządzenia, pracownicy firmy pana Jana Sobańskiego, wraz z jej właścicielem, przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły i uczniów z klas blacharskich. W bazie danych urządzenia znajdują się parametry ponad 3000 modeli samochodów osobowych i dostawczych. Można ją na bieżąco poszerzać o nowe modele.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca z firmą partnerską będzie się rozwijać w dalszym ciągu, gdyż wstępnie uzgodniono już wyjazd grupy ok. 15 uczniów na szkolenie w siedzibie firmy w Kobyłce pod Warszawą.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej, zwiększających ich szanse  na rynku pracy. Chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej (260 godzin teorii, 16 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C (20 godzin teorii, 30 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze), zwiększających ich szanse  na rynku pracy. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców. 

next
prev