Z okazji 30-tej rocznicy krwiodawstwa Szkolny Klub HDK ma zaszczyt ogłosić konkurs plastyczny pn "Młoda krew ratuje zycie".Regulamin konkursu dostępny u p. prof. A. Pietrzak.

Nauczyciele bibliotekarze przypominają o trwającym w październiku, międzyklasowym konkursie na zbiórkę makulatury „Papierowy zawrót głowy”. Regulamin.

Zapraszamy do udziału w konkursie

NA MATERIAŁY PROMUJĄCE  ZESPÓŁ SZKÓŁ  SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

 

REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁY PROMUJĄCE  ZESPÓŁ SZKÓŁ  SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie  materiałów  promujących szkołę  są:

Dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Żelasko

Wicedyrektor mgr Małgorzata Rybińska

Wicedyrektor  mgr inż. Andrzej Łaziński

II. Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych materiałów  promujących  Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi.
  2. Materiały te będą wykorzystywane  przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwać będzie od 1.12.2015r. do 30.01.2016r.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Logo szkoły”

 

REGULAMIN KONKURSU

LOGO ZESPOŁU SZKÓŁ  SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo szkoły są:

dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Żelasko

z-ca dyrektora mgr inż. Andrzej Łaziński

z-ca dyrektora mgr Małgorzata Rybińska

II. Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwać będzie od 14.04.2014r. do 30.05.2014r.

Konkurs fotograficzny na pokazanie, że nowoczesna technika i postęp nie muszą zagrażać przyrodzie. Obie te rzeczy mogą współistnieć przenikając się nawzajem.

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia cyfrowa. Nadesłane fotografie powinny mieć format pliku o rozszerzeniu .jpg oraz rozdzielczość nie mniej niż 1200x800px.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc są przewidziane nagrody:
 Nagroda główna – I miejsce - Nikon Coolpix L340,
 Nagroda za II miejsce – Nikon Coolpix L31,
 Nagroda za III miejsce – Nikon Coolpix S2900, 
Wyróżnienia: pierwszych 10 wyróżnionych zdjęć otrzymuje pendrive. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w konkursie.

Prace na konkurs można nadsyłać od dnia 9 listopada 2015 r do dnia 22 stycznia 2016 r.