Pn 16.01  Wt 17.01  Śr 18.01  Cz 19.01  Pt 20.01
D.Adamczewski

G.Tosik
8.00-9.00

I.Mielczarek
11.00-12.00

A.Kuzańska
9.00-12.00
D.Adamczewski

M.Olejniczak
8.00-11.00

J.Kaczmarski
9.00-12.00

W.Borkowski
9.00-12.00

P.Kubiak
9.00-12.00

A.Kędrzyńska
10.00-12.00

A.Jezierska
12.00-13.00

M.Rutkowska
13.00-15.00
D.Adamczewski

A.Forysiak
9.00-12.00

P.Kubiak
9.00-12.00

A.Łaziński
10.00-14.00
D.Adamczewski

A.Forysiak
9.00-12.00

M.Leszka
9.00-11.00

I.Mielczarek
11.00-12.00

A.Jezierska
10.00-11.30

W.Migas
10.00-12.00
(Pływalnia
Wodny Raj)
D.Adamczewski
 Pn 23.01  Wt 24.01  Śr 25.01  Cz 26.01  Pt 27.01
M.Rybińska

M.Rutkowska
13.00-14.30

M.Adamus
10.00-12.00
(prac.samoch.)
M.Rybińska

A. Łaziński
10.00-14.00

P.Widawski
9.00-12.00

M.Harapiński
9.00-12.00

A.Jezierska
10.00-11.30

W.Migas
10.00-12.00
(Pływalnia
Wodny Raj)
A,Jędrzejczak

D.Adamczewski

A.Kędrzyńska
10.00-12.00

A.Łaziński
10.00-14.00

P.Widawski
9.00-12.00

M.Olejniczak
8.00-10.00
 
A.Żelasko

W.Migas
10.00-12.00
(Pływalnia
Wodny Raj)
A.Żelasko

A.Jezierska
10.00-11.30

K.Konarzewski
11.00-13.00

A.Kuzańska
9.00-12.00

 


Zebrania z rodzicami

Planowane terminy w roku szkolnym 2016/2017

czwartek 24 listopada 2016 r.

czwartek 12 stycznia 2017 r.

czwartek 30 marca 2017 r. - klasy maturalne

czwartek 20 kwietnia 2017 r. - klasy niematuralne

 

Więcej informacji na temat spotkań, wydarzeń w Kalendarzu

Egzamin pisemny

23.08.2106 r. (wtorek) godzina 9,00

Egzaminy ustne

24.08.2106 r. (środa)

godzina 9,00  język polski

godzina 11,00  język angielski

Zdający powinien zgłosić się co najmniej 30 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 

 

 

Konsultacje dla uczniów  Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

od 15-02-2016 r.  do  26-02-2016 r.

Zebranie z rodzicami 10 września 2015 r.

Rozkład dzwonków

8:10 - 8:55

9:05 - 9:45

9:55 - 10:30

10:35 - 11:10

11:15 - 11:50

12:00 - 12:35

12:40 - 13:10

13:15 - 13:45

Przydział sal:

godz 17:00

Klasa Sala Wychowawca
1a 316 Małgorzata Leszka
1b 321 Marta Rutkowska-Maliszewska
1cm 307 Aleksandra Wojciechowska
1d 219 Aleksandra Kędrzyńska
2a 119 Jerzy Kaczmarski
2b 220 Wojciech Migas
2c 112 Iwona Kowalewska
2m 309 Joanna Grzelewska
3a 221 Marian Harapiński
3b 118 Władysław Borkowski
3m 204 Anna Forysiak
4a 319 Anna Jezierska-Wnuk
4b 211 Agnieszka Kuzańska
4m 207 Urszula Pawlak
1blz 115 Piotr Osowski
1emz 116 Waldemar Pawlak
2blz 323 Monika Tomczak-Kopka
3bz 218 Grzegorz Tosik
3ez 322 Jacek Lewandowski
3mz 304 Halina Tomczak

godzina 18:00

2emz 312 Anna Pietrzak

 

Zebrania z rodzicami
Planowane terminy w roku szkolnym 2015/2016
czwartek 19 listopada 2015 r.
czwartek 21 stycznia 2016 r.
czwartek 21 kwietnia 2016 r. - klasy niematuralne

Więcej informacji na temat spotkań, wydarzeń w Kalendarzu

Klasy pierwsze Technikum: o godzinie 10:00 spotkanie z Dyrekcją i Wychowawcami w jadalni

Klasy pierwsze ZSZ: godz 10:00 spotkania z wychowawcami w salach, a o godzinie 11:00 spotkanie z Dyrekcją w jadalni

W tym dniu klasy pierwsze obowiązuje strój galowy

Pozostałe klasy: godz. 10:00 spotkania z wychowawcami w klasach

Klasa Sala Wychowawca
1a 315 Małgorzata Leszka
1b 321 Marta Rutkowska-Maliszewska
1cm 307 Aleksandra Wojciechowska
1d 219 Aleksandra Kędrzyńska
1blz 304 Piotr Osowski
1emz 112 Waldemar Pawlak
2a 119 Jerzy Kaczmarski
2b 220 Wojciech Migas
2c 323 Iwona Kowalewska
2m 309 Joanna Grzelewska
3a 221 Marian Harapiński
3b 115 Władysław Borkowski
3m 204 Anna Forysiak
4a 319 Anna Jezierska-Wnuk
4b 211 Agnieszka Kuzańska
4m 207 Urszula Pawlak
2blz 118 Monika Tomczak-Kopka
2emz 312 Anna Pietrzak
3bz 218 Grzegorz Tosik
3ez 116 Jacek Lewandowski
3mz 322 Halina Tomczak

Wewnętrzne egzaminy poprawkowe odbędą się 25 sierpnia w godzinach 10:00 pisemny i 11:00 ustny oraz 26 sierpnia w godzinach 9:00 pisemny i 10:00 ustny, a nie tak jak poprzednio podano 27 i 28 sierpnia.

 

PLAN  PRACY  RADY  PEDAGOGICZNEJ
na  czerwiec-sierpień 2015 r.
L.p. Sprawa, zadanie Termin Odpowiedzialny
1 Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie
(etap praktyczny)
klasy : 2a,2b,2m,3a,3b,3m,3bz,3ez i 3mz
27.05 -25.06 Wicedyrektor A.Łaziński Kierownik A.Jędrzejczak
2 Krwiodawstwo  3.06 A.Pietrzak
3 Dni wolne dla uczniów  od zajęć edukacyjnych 5.06             15.06
22.06
 
4 Etap pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe IV a, IV b, IV c i IV m 15.06 Wicedyrektor  A.Łaziński
5 Egzamin i potwierdzający kwalifikacje zawodowe (etap praktyczny IV a, IV b,IV c i IV m) 16-18.06 Wicedyrektor  A.Łaziński
6 Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie
(etap pisemny)
klasy : 2a, 2b, 2m 3 bz i 3mz.
22.06
godz.10,00
Wicedyrektor  A.Łaziński
7

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie
(etap pisemny)
klasy : 3a, 3b, 3m i  3ez.

22.06
godz.12,00
Wicedyrektor  A.Łaziński
8 Wystawianie ocen  12.06 Wychowawcy klas
9 Rada Klasyfikacyjna 22.06
godz. 14,00
Dyrektor A.Żelasko
10 Podpisywanie świadectw klasy ZSZ 24.06 Wychowawcy klas ZSZ
11 Podpisywanie świadectw klasy technikum 25.06 Wychowawcy klas technikum
12 Zakończenie Roku Szkolnego 26.06
godz. 11,00
Wicedyrektor  M.Rybińska
13 Zakończenie Roku Szkolnego dla III klas ZSZ 26.06
godz. 13,00
Wicedyrektor  M.Rybińska
14 Rada Plenarna 29.06
godz.10,00
Dyrektor A.Żelasko
15 Przekazanie przez OKE w Łodzi świadectw
z egzaminu maturalnego
30.06  
16 Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe absolwenci  ZSZ 30.06- 7.07 Kierownik A.Jędrzejczak
17 Rekrutacja absolwentów gimnazjum 4 -7.07 Wicedyrektor  M.Rybińska
18 Egzaminy poprawkowe  27-28.08 Wicedyrektor  M.Rybińska Wicedyrektor  A.Łaziński
19 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej część ustna 24-28.08 Wicedyrektor  M.Rybińska
20 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej część pisemna 25.08 Wicedyrektor  M.Rybińska
21 Przekazanie przez OKE w Łodzi dyplomów potwierdzających: kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie 28.08  
22 Rada  Pedagogiczna 31.08
godz. 11,00
Dyrektor A.Żelasko

 

Konsultacje dla uczniów  Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

od 2-02-2015 r.  do  14-02-2015 r.

FERIE ZIMOWE

Imię i nazwisko  nauczyciela

Data

Godzina

Sala

Piotr Widawski

2-02

10,00-12,00

304

Andrzej Jasiński

2-02

10,00-14,00

115

Joanna Grzelewska

2-02

10,00-12,00

309

Waldemar Pawlak

2-02

9,00-11,00

gimnastyczna

Wojciech Migas

2-02

9,00-11,00

gimnastyczna

Agnieszka Kuzańska

2-02

9,00-12,00

211

Dariusz Adamczewski

2-02

9,00-13,00

304

Anna Pietrzak

2-02

10,00-12,00

312

Halina Tomczak

2-02

10,00-12,00

206

Władysław  Borkowski

2-02

12,00-14,00

pracownia samochodowa

Marta Rutkowska

3-02

10,00-12,00

321

Aleksandra Wojciechowska

3-02

10,00-12,00

307

Małgorzata Leszka

3-02

10,00-14,00

316

Aleksandra Kędrzyńska

3-02

9,00-11,00

219

Agnieszka Kuzańska

3-02

9,00-12,00

211

Anna Forysiak

3-02

9,00-12,00

221

Anna Jezierska-Wnuk

3-02

10,00-12,00

319

     Aleksandra Romaniec

3-02

10,00-11,00

biblioteka

Urszula Pawlak

3-02

9,00-12,00

207

Władysław  Borkowski

3-02

10,00-12,00

pracownia samochodowa

Katarzyna Szkudlarek

3-02

9,00-12,00

323

Waldemar Pawlak

4-02

9,00-11,00

gimnastyczna

Wojciech Migas

4-02

9,00-11,00

gimnastyczna

Józef Weintritt

4-02

8,30-10,00

116

Agnieszka Kuzańska

4-02

9,00-12,00

211

Iwona Kowalewska

4-02

10,00-12,30

221

Józef Weintritt

5-02

8,30-10,00

116

Agnieszka Kuzańska

5-02

9,00-12,00

211

Anna Forysiak

5-02

9,00-12,00

207

Iwona Kowalewska

5-02

10,00-12,30

221

Sławomir Nogański

5-02

10,00-13,00

116

Anna Forysiak

6-02

9,00-12,00

207

Krzysztof Konarzewski

9-02

11,00-14,00

220

Ireneusz Mielczarek

9-02

11,00-13,00

307

Monika Tomczak -Kopka

9-02

10,00-12,00

219

Aleksandra  Lipa

9-02

8,30-10,30

322

Marian Harapiński

10-02

9,00-11,00

221

Ireneusz Mielczarek

10-02

11,00-13,00

307

Dariusz Adamczewski

10-02

9,00-13,00

304

Anna Jezierska-Wnuk

10-02

10,00-12,00

319

Monika Tomczak -Kopka

10-02

10,00-12,00

219

Izabela Łyszkiewicz

10-02

10,00-12,00

biblioteka

Agnieszka Ochmańska

10-02

9,00-10,00

323

Przemysław Kubiak

12-02

10,00-13,00

119

Anna Jezierska-Wnuk

12-02

10,00-12,00

319

Sławomir Nogański

12-02

10,00-12,00

116

Przemysław Kubiak

13-02

10,00-13,00

119

Konsultacje dla uczniów  Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

od 22-12-2014 r.  do  2-01-2015 r.

Imię i nazwisko  nauczyciela

Data

Godzina

Sala

Małgorzata  Rybińska

29-12

30-12

  2-01

10,00-14,00

220

Józef  Bogdan

2-01

od godz. 8,00

209

Władysław  Borkowski

2-01

10,00-12,00

Prac sam

Anna Forysiak

2-01

9,00-12,00

204

Joanna Grzelewska

2-01

10,30-12,30

309

Marian Harapiński

2-01

9,00-12,00

221

Andrzej Jasiński

2-01

10,00-15,00

115

Anna Jezierska -Wnuk

29-12

 2-01

10,00-12,00

 9,00-12,00

319

Jerzy Kaczmarski

2-01

8,10-10,45

119

Aleksandra Kędrzyńska

22-12

9,00-11,00

219

Krzysztof  Konarzewski

2-01

10,00-12,00

322

Przemysław  Kubiak

22-12

2-01

11,00-15,00

9,00-12,00

119

116

Marek Kucyk-Urbański

2-01

9,00-13,00

Warsz

Małgorzata  Leszka

2-01

9,00-12,00

316

Krzysztof  Macikowski

22-12

7,00-11,00

115

Ireneusz Mielczarek

20-12

22-12

29-12

  2-01

12,00-14,00

211

Sławomir Nogański

2-01

10,00-15,00

220

Agnieszka Ochmańska

2-01

10,00-12,00

323

Urszula  Pawlak

2-01

9,00-12,00

207

Marta Rutkowska

2-01

9,00-12,00

321

Katarzyna Szkudlarek

23-12

10,00-12,00

323

Halina Tomczak

2-01

9,00-11,00

206

Grzegorz Tosik

2-01

9,00-11,00

218

Piotr Widawski

2-01

9,00-12,00

304

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2014/2015

 

01.09.2014r.

Po

Rozpoczęcie Roku szkolnego

11.09.2014r.

Cz

Zebrania Wychowawców klas. Zebrania z Rodzicami

14.10.2014r.

Wt

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ wolny od zajęć dydaktycznych

20.11.2014r.

Cz

Zebrania Wychowawców klas. Zebrania z Rodzicami

05.12.2014r.

Pt

Wystawianie ocen za I sem. klasy maturalne

12.12.2014r.

Pt

Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych

12.12.2014r.

Pt

Zakończenie I semestru dla klas maturalnych

19.12.2014r.

Pt

Wigilie Klasowe

22.12.2014r.

Po

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2014 r.

06.01.2015r.

Wt

Święto Trzech Króli

09.01.2015r.

Pt

Wystawianie ocen klasy I -III

12.01.2015r..

Po

Rada klasyfikacyjna

15.01.2015r.

Cz

Rada Plenarna

15.01.2015r.

Cz

Zebrania Wychowawców klas. Zebrania z Rodzicami

16.01.2015r.

Pt

Zakończenie semestru I

31.01.2015r.

So

Studniówka

02.02.2015r.

Po

Ferie Zimowe 2-15 luty 2015 r.

19.03.2015r.

Cz

Zebrania z Rodzicami klasy maturalne

02.04.2015r.

Cz

Wiosenna przerwa od 2  do 7 kwietnia

17.04.2015r.

Pt

Wystawianie ocen klasy maturalne

20.04.2015r.

Po

Rada Pedagogiczna dla IV klas technikum

23.04.2015r.

Cz

Zebrania Wychowawców klas. Zebrania z Rodzicami klasy I-III

24.04.2015r.

Pt

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

30.04.2015r.

Cz

Apel 3 -Maja

04.05.2015r.

Po

Praktyki zawodowe dla klas III technikum (4 -29 .05)

04.05.2015r.

Po

Matura j. polski -pisemny ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum)

05.05.2015r.

Wt

Matura matematyka-pisemny( dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum)

06.05.2015r.

Śr

Matura j. angielski - pisemny( dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum)

   

Pisemne i ustne egzaminy maturalne 4 -29.05

25.05.2015r.

Po

ETAP PRAKTYCZNY kwalifikacje    E.3, E.18, M.12, M.18, M.24 (klasy: IIm, IIm,II a, II b, IIIa, IIIb, III bz, IIIez, IIImz) 25.05-6.07

04.06.2015r.

Cz

Boże Ciało

16.06.2015r.

Wt

ETAP PRAKTYCZNY TECHNIKUM IV KLASY 16-19.06

15.06.2015r.

Po

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12.06.2015r.

Pt

Wystawianie ocen dla klas I-III

22.06.2015r.

Po

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

22.06.2015r.

Po

Rada klasyfikacyjna

26.06.2015r.

Pt

Zakończenie Roku Szkolnego

29.06.2015r.

Po

Rada plenarna

30.06.2015r.

Po

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ETAP PRAKTYCZNY dla absolwentów klas ZSZ

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r. (sobota),
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2014 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2014 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2015 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2015 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia 2015 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2015 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2015 r. (niedziela),
 • Boże Ciało – 4 czerwca 2015 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

 • dla technikum: 2 stycznia; 4,5,6, maja; 5, 15 i 22 czerwca 2015 r.
 • dla ZSZ:  2  stycznia;  5, 6, maja, 5, 15 i 22 czerwca 2015 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek 1 września o godz 10:00.

Uczniowie klas I przychodzą z wychowawcami o godzinie 10:15 do jadalni

Poszczególne klasy spotykają się w następujących salach

Klasa

Wychowawca

Sala

 I a

Jerzy Kaczmarski

119

 I b

Wojciech Migas

115

 I c

Iwona Kowalewska

112

 I m

Ireneusz Mielczarek

116

 II a

Marian Harapiński

221

 II b

Władysław Borkowski

Prac. samoch.

 II m

Anna Forysiak

204

 III a

Anna Jezierska-Wnuk

319

 III b

Agnieszka Kuzańska

211

 III m

Urszula Pawlak

207

 IV a

Małgorzata Leszka

316

 IV b

Marta Rutkowska-Maliszewska

321

 IV c

Aleksandra Wojciechowska

307

 IV m

Aleksandra Kędrzyńska

219

 I blz

Monika Tomczak-Kopka

118

 I emz

Anna Pietrzak

312

 II bz

Grzegorz Tosik

218

 II ez

Jacek Lewandowski

Sala gimn.

 II mz

Halina Tomczak

323

 III bz

Joanna Grzelewska

309

 III ez

Waldemar Pawlak

322

 III mz

Dariusz Adamczewski

304

pierwsza cyfra oznacza nr piętra (1 - parter, 2 - I p, 3 - II p)

sale od 1 do 19 są w niższym skrzydle, a 20 i wiecej w wyższym.

 

uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie przez szatnię.